Texts

Abdulkadir GÜNYAZ

Sanatçının Hocası Sanat eleştirmen ve yazar Abdulkadir Günyaz da sanatçıyı; ” Mürüvvet bir sanat tutkunu; hem de nasıl… Hani bir başka ünlüsü bu alanın, sanki nefes almadan yaşayamam der gibisinden “resim yapmadan yaşayamam” der ya, o da aynen öyle. Üstelik ilk gençlik yıllarında herkes başka hayaller koştururken o, Güzel Sanatlar Lisesinde daha sonra da Pamukkale Üniversitesinde bulmuş kendini, elbette arzusu ve yeteğinin dürtüsü ile… Fakat tabi ki okullar biter ama öğrenim bitmez, okur, araştırır, izler… Özellikle Anadolu coğrafyasının uçsuz bucaksız sanatsal oluşumlarını, zenginliklerini; bir yandan da İstanbul vardır hedefte sanatla dopdolu yaşamak için…

Şimdilerde  ruhsal hastalıkları olan kişilere sanat yoluyla rehabilitasyon uygularken, bir yandan da sanatını geliştirerek sürdürmenin çabasındadır. Ve işte bu çabaların sonucu bu sergi… Ya ne yapmaktadır derseniz bu sergideki çalışmalarıyla, elbet yine bizden kaynaklanan, güç alan çalışmalar….Anadolu’nun doğasından, insanından, sanatından yansımalar diyebiliriz rahatlıkla…Söz gelimi halı, kilim motiflerinden, belki daha başkalarından oya misali göz nuru ile ve türlü duyguları ifadelendiren motifler… Zordur elbet böylesi çabalar içine germek. Albeniden uzak belki, sıradan izleyicinin beğenisinin yönlenmeyeceği uğraşlar… Fakat ne var ki bir Türk resmi söz konusu edildiğinde kuşkusuz ki hareket noktalarından biri de bu ve benzer çalışmalar olacaktır.

Serkan AZERİ

Sanat Tarihi Araştırmacısı ve Eleştirmen Serkan Azeri sanatçıyı; “Mürüvvet kilim desenlerini, estetiksel kültürel değerleri ve Anadolu çizgilerini etnik atmosferde kişisel izlenimlerine dayanarak sergilediği eserlerini farklı yorumla bu sergide yansıtıyor. İmgelerin Gizemli Dili sergisinde kültürlerin, farklı kültürlerle etkileşimini ortak bir noktada birleştirerek, belli bir bakış açısı ile evrensele taşımayı hedefliyor. Mürüvvet’in resimleri, yaratıcı hayalgücü ve düşsellik ekseninde, doğu ve batı motiflerinin dengeli sentezinden oluşmuş özgün çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Bu resimlerde, kompozisyon düzeninde, motif ve figürlerde, stilizasyon mantığı ile düşünsel derinliği de hissettiren bir yüzey resmi tadını gözlemleyebiliyoruz. Mürüvvet çalışmalarında doğu batı anlayışında bir senteze giderek, bu zamana kadar uygulama anlamında üzerine fazlaca gidilmeyen ve gerçek anlamda zor olan bir anlayış ve anlatım biçimini sanatında hakim kılarak zor ve güç olanı başarmıştır.” diye tanımlıyor.

“Mürüvvet’s paintings can be evaluated as unique works formed by a well balanced synthesis of eastern and western motifs, on the axis of creative imagination and visionary. In these paintings, in their design arrangement, inmotifs and figures, we are able to observe a surface art taste.

Mürüvvet achieved by synthesizing the apprehension of east and west, and by making a perception and expression model which hasn’t been approached to much in terms of application and which is truly difficult, dominant on her art.”

Serkan AZERİ (Art History Researcher – Critic)